IDEAL

Sportsko udruženje primenjenog aikidoa

UČA

Sportsko udruženje primenjenog aikidoa

UČA

Sportsko udruženje primenjenog aikidoa

SPASOVIĆ

Sportsko udruženje primenjenog aikidoa

LAZOVIĆ (Kraljevo)

Sportsko udruženje primenjenog aikidoa

LAZOVIĆ (Kragujevac)

Sportsko udruženje primenjenog aikidoa

KAPENDUM

Sportsko udruženje primenjenog aikidoa

BORAC

Sportsko udruženje primenjenog aikidoa