PRIMENJENI AIKIDO

Primenjeni aikido je autentičan izbor velikog broja kombinacija pojedinačnih tehnika borenja koje imaju za cilj odbranu od različitih vrsta napada. Sredstva ove veštine su tehnike kojima se napadaču nanosi bol (udarci, poluge, bacanje, čišćenje, pritisci, štipanje, gušenje) ali i tehnike kojima se sprečava mogućnost nanošenja bola od strane napadača (stav, gard, blokovi, eskivaže i padovi). Redovnim vežbanjem Primenjenog aikidoa može se postići visok nivo kvaliteta odgovora na različite vrste problemskih situacija kao sto su napad jednog ili više napadača sa ili bez oružja. Redovnim treningom Primenjenog aikidoa takodje se može uticati i na povećanje kvaliteta nivoa motoričkih sposobnosti kod dece i odraslih. Zbog velikog broja situacionih treninga može uticati na povećanje staloženosti reagovanja u najrazličitijim borilačkim problemskim situacijama kao i na pravilan odabir izbora pojedinačnih tehnika, njihovim kombinacijama i strategiju borbe.

Autentičnost Primenjenog aikodoa posebno se ogleda u jedinstvenim kombinacijama kako tehnikama namenjenim postizanju bola tako i tehnikama namenjenim sprečavanju nastanka bola, pri čemu se insistira na primenljivosti kako pojedinačnih tehnika tako i kombinacija tehnika do krajnjih granica dovodeći efikasnost pomenutih.

Autentičnost kombinacija podvlači jasnu razliku između Primenjenog aikidoa i svih ostalih borilačkih veština i sportova. Česta primena udaraca u trenutku kada se izvodi poluga ili neposredno pre izvođenja poluge, između ostalog predstavlja osnovne postulate (načela) Primenjenog aikidoa.

Posebno je važno istaći da primenjeni aikido kao autentična srpska borilačka veština ima za cilj osujećivanje napadača u njegovoj nameri, a ne njegovo povređivanje. Humanost u smislu nepovređivanja napadača dolazi do izražaja posebno prilikom odabira tehnika koje će se primeniti nad napadačem. Svesni činjenice da se bez fizički dobro pripremljenog borca ne mogu kvalitetno realizovati naučene tehnike, posebnu pažnju u trenažnom procesu poklonili smo razvoju gotovo svih motoričkih sposobnosti: snage, brzine, pokretljivosti, izdržljivosti, ravnoteže, a posebno koordinacije. Podatak da savremeni način života koji karakteriše odsustvo fizičke aktivnosti a samim tim i sve bolesti koje iz toga proističu (telesni deformiteti, gojaznost, hipertenzija, itd.) naveo nas je da koncipiramo takav trenažni program koji nije usko orjentisan na edukaciju vežbača isključivo borilačkim tehnikama, već se posebna pažnja poklanja sveukupnom obimu fizičke aktivnosti na svim nivoima.

Iz svega navedenog jasno se da zaključiti da Primenjeni aikido predstavlja idealan balans kvalitetno dozirane fizičke aktivnosti prilagođene svakom vežbaču ponaosob, ali i spoj pomenutog sa borilačkim tehnikama koje će borcu pružiti ne samo mogućnost stavljanja napadača pod kontrolu, već će istom podići i nivo samopouzdanja. Navedeni pozitivni psihološki efekti kod vežbača primetni su već nakon nekoliko meseci redovnog treniranja kada vežbači postaju vidno samopouzdaniji.

Pomenuti trenažni koncept plod je višedecenijskog iskustva majstora Radojice Spasovića koji je kao eminentni stručnjak iz oblasti borenja, svoje ogromno iskustvo pretočio u koncept borilačke veštine Primenjeni aikido. Majstor radojica Spasović  nosilac je crnog pojasa 9.dan iz Realnog aikidoa i iza sebe ima više od 100 održanih domaćih i međunarodnih (Rusija, Kazahstan, Estonija, Ukrajina, Azerbejdžan, Grčka , Bugarska, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, BiH, Crna gora …) seminara. Jedan je od najboljih učenika osnivača stila Realni aikido sokea Ljubomira Vračarevića pored koga je proveo oko 30. godina, od čega 25 kao Ljubin lični asistent. Majstor Radojica Spasović veoma uspešno edukuje svoje vežbače u 4 kluba. Zakonski osnov da pored odraslih radi i sa najmlađima stekao je završivši Višu trenersku školi, a poseduje i zvanje Sportski operativni trener, što ga u sintezi sa zvanjem 9.dan iz realnog aikidoa stavlja rame uz rame sa najboljim kako međunarodnim tako i domaćim stručnjacima i trenerima iz oblasti borenja.

Posebno priznanje koje je stekao majstor Radojica Spasović predstavlja „ulazak“ u Kuću slavnih za borilačke sportove i veštine, kada je 2003.godine u Americi proglašen za „instruktora godine“.

Radio je obuku vojnih i policijskih jedinica, kao i obuku telohranitelja kako u našoj tako i u drugim državama.

Respektabilan je i podatak da je edukovao veliki broj trenera koji su mu zbog toga neizmerno zahvalni,  jer je uvek insistirao na fer pleju koji je odlika međuljudskih odnosa koji vladaju u svim njegovim klubovima.

Zbog svega navedenog majstor Radojica Spasović odlučio je da svo skoje iskustvo i viziju daljeg napretka usmeri ka osnivanju novog stila PRIMENJENI AIKIDO.

Sportski pozdrav

Majstor Radojica Spasović, crni pojas 9. dan