TRENERSKI TIM

Radojica Spasović
Radojica SpasovićCrni pojas 9. DAN
Majstor radojica Spasović nosilac je crnog pojasa 9.dan iz Realnog aikidoa i iza sebe ima više od 100 održanih domaćih i međunarodnih (Rusija, Kazahstan, Estonija, Ukrajina, Azerbejdžan, Grčka , Bugarska, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, BiH, Crna gora …) seminara. Jedan je od najboljih učenika osnivača stila Realni aikido sokea Ljubomira Vračarevića pored koga je proveo oko 30. godina, od čega 25 kao Ljubin lični asistent.
Bruno Fekete
Bruno FeketeCrni pojas 5. DAN
Perić Ivan
Perić IvanCrni pojas 5. DAN
Jovan Spasović
Jovan SpasovićCrni pojas 4. DAN
Vojkan Milenković
Vojkan MilenkovićCrni pojas 4. DAN
Miloš Garić
Miloš GarićCrni pojas 4. DAN
Jovana Spasović
Jovana SpasovićCrni pojas 3. DAN
Miša Racić
Miša RacićCrni pojas 3. DAN
Marko Stanković
Marko StankovićCrni pojas 3. DAN
Sedlarević Goran
Sedlarević GoranCrni pojas 2. DAN